HUISHOUDELIJK EN ORDE REGLEMENT (HUISREGELS)

Hygiëne

 • Draag zorg voor je eigen persoonlijke hygiëne
 • Er wordt getraind in geschikte sportkleding
 • Tijdens de MMA lessen zijn shirts zonder mouwen niet toegestaan
 • Het is bij geen enkele training toegestaan om met ontbloot bovenlijf te trainen
 • Het gebruik van slippers is verplicht
 • Het gebruik van een handdoek is verplicht

Algemene regels

 • Op de sportschool communiceert iedereen in het Nederlands
 • Er worden geen scheldwoorden gebruikt
 • Verbaal of fysiek geweld wordt niet getolereerd
 • Respect voor elkaar en elkaars goederen
 • Huisdieren zijn niet toegestaan
 • Ongewenste en gewenste intimiteiten zijn niet toegestaan
 • Niet de trainingsmat met schoenen te betreden
 • Geen eten en/of drinken op de trainingsmat
 • Het trainen met eigen trainingsspullen is verplicht
 • Sporttassen achterlaten in de daarvoor bestemde ruimte

Aansprakelijkheid

 • Zorgvuldig omgaan met het materiaal van Mo-T-Vation for you
 • Bij beschadiging of verlies worden de kosten verhaald op de veroorzaker
 • Bij het niet navolgen van de huisregels is Mo-T-Vation for you bevoegd iemand, tijdelijk of blijvend, de toegang tot de sportschool te weigeren
 • Mo-T-Vation for you is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of lichamelijk letsel in en rondom de sportschool
 • Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de gestelde huisregels aangifte gedaan bij de politie